HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN TẠI CREATIVE BOX

Để xóa tài khoản của bạn tại Creative Box bạn chỉ cần thực hiện các bước sau:

1, Đăng nhập tài khoản của bạn tại Creative Box

  • Click vào Submenu đăng nhập bên dưới Menu Tài khoản

  • Nhập thông tin tài khoản và click vào đăng nhập

2, Tiến hành xóa tài khoản của bạn khỏi Creative Box

  • Tiếp tục nhấn vào Menu Tài khoản trên main menu

  • Trên cột menu tài khoản click vào xóa tài khoản

  • Nhập vào mật khẩu của tài khoản và click vào xóa tài khoản

Hoàn tất việc xóa tài khoản, hy vọng bạn sẽ trở lại trải nghiệm website: CREATIVEBOX.VN

Chat hỗ trợ
Chat ngay