Phần mềm (synchronize) đồng bộ hóa âm thanh & hình ảnh – PluralEyes_v3.3.3

Nội dung bài viết

Với sự phổ biến của dòng máy HD-DSLRs, rất nhiều nhà quay phim thu âm riêng biệt âm thanh vì giới hạn của máy về âm thanh. Quá trinh đồng bộ tiếng từ thiết bị âm thanh thu ngoài với hình ảnh đã từng là quá trình gây mệt mỏi, nhưng với phần mềm PluralEyes của Red Giant mọi chuyện trở nên dễ dàng mà không cần dùng clapboard (bảng thông tin) hay timecode.

PluralEyes hoạt động như một chương trình độc lập hoặc Plug-in trong các chương trình dựng phim phi tuyến như Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro, FCPX, Avid Media Composer/Symphony, và Sony Vegas Pro.

  • Link Download PluralEyes v3.3.3 Google Drive – Cho Windows

  • Link Download PluralEyes v3.3.3 Google Drive – Cho MAC

Các bước thực hiện synchronize với PluralEyes

Có 3 bước để đồng bộ âm thanh vào cảnh quay: Add Media, Synchronize (đồng bộ hóa) và Export Timeline (xuất ra timeline).

Bước 1

Tự động khi bạn thêm tập tin (video+audio) hay timeline. Có thể mất vài phút để phân tích tùy thuộc vào độ dài của timeline và số lượng tập tin. Thanh Preparing Media sẽ cho bạn biết thời điểm đồng bộ hóa.

Qua chức năng mở rộng (Extension) trên phần mềm dựng phim, PluralEyes mở cửa sổ một độc lập để phân tích clip bạn cho vào trên timeline

[​IMG]
Timline trước khi đồng bộ bằng PluralEyes

Do là một phầm mềm độc lập, bạn cần kéo các thư mục/tập tin hình ảnh và các thư mục/tập tin âm thanh tương ứng vào cửa sổ project. PluralEyes sẽ tự động tạo timeline và bắt đầu phân tích tập tin.

Bước 2

Nhấn vào nút “Synchronize” và PluralEyes sẽ đồng âm thanh vào hình ảnh. Nó thậm chí còn có thể đông bộ âm thanh với nhiều máy quay (nếu quay bằng nhiều máy)

[​IMG]
Timline được đồng bộ

Bước 3

Export Timeline. Bước này sẽ tạo ra 1 timeline với âm thanh được đồng bộ với hình ảnh máy quay và nhập vào Premiere project.

[​IMG]
​Phiên bản độc lập (standalone) này sẽ xuất 1 timeline riêng mà bạn có thể nhập vào hệ thống dựng phim NLE.

Các bạn có thể xem video mình họa chi tiết hơn:

Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Facebook
Skype
LinkedIn
Chat hỗ trợ
Chat ngay