CHÚNG TÔI LÀ AI ?

Creative Box

Thế Vinh

Người sáng lập

ĐĂNG PHA

Quản trị

HUỲNH VĂN

GV ĐH Hoa SEN

Hải Đăng

GV After Effect

Hồng Thăm

Adobe Premiere

TUẤN KIỆT

CINEMA 4D

Sứ mệnh

Chúng tôi trao cho bạn chiếc Hộp với đầy đủ kiến thức, công cụ.
Đồng thời thúc đẩy khả năng tìm tòi và khám phá ra những ý tưởng sáng tạo dựa trên trải nghiệm, kiến thức và suy nghĩ trong bạn. 
CREATIVE BOX sẽ giúp cho bạn thấy được tiềm năng sáng tạo vô hạn của bản thân.

“Think outside the box”

Tầm nhìn

CREATIVE BOX mong muốn có thể tạo một cộng đồng những người làm media trong tất cả các lĩnh vực để hỗ trợ và giúp đỡ nhau phát triển khả năng của mỗi thành viên trong cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Tâm huyết: Các giảng viên là những người nhiều kinh nghiệm và đam mê đóng góp cho ngành truyền thông.

Tìm hiểu: Luôn luôn cập nhật những cái mới để chia sẻ và đồng thời khơi gợi sự tìm tòi.

Sáng tạo: Đề cao tính sáng tạo trong nghệ thuật, trong thiết kế. Đánh thức tư duy sáng tạo. Tôn trọng ý tưởng khác biệt.

Nhanh chóng: Nhanh vẫn tốt hơn. Học nhanh và làm nhanh.

Chuyên nghiệp: Tạo tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ, cho học viên.

Chat hỗ trợ
Chat ngay